Medlemmer i Cybersikkerhedspagten

Ud over Cybersikkerhedspagtens stiftende medlemmer kan fx virksomheder, myndigheder eller organisationer associeres, efter indstilling fra de stiftende medlemmer.

Associerede medlemmer får mulighed for at bidrage til at styrke den digitale sikkerhed i danske virksomheder. I udgangspunktet kan associerede medlemmer indgå i de offentligt-private samarbejder i samme omfang som stiftende medlemmer. Ved ansøgning til optagelse som associeret medlem beskrives, hvordan ansøgeren forventer at bidrage til samarbejdet.

Processen er beskrevet på siden 'Bliv associeret medlem'

Derudover får medlemmer i pagtens arbejdsfællesskab sparring og samarbejdsmuligheder blandt pagtens private og offentlige medlemmer. Stiftende og associerede medlemmer fremgår herunder.

Medlemmerne får mulighed for at være en del af et arbejdsfællesskab, hvor der deles viden, data og erfaringer vedrørende cyber- og informationssikkerhed. Derudover kan medlemmerne vælge at deltage aktivt i de eksisterende arbejdsspor eller initiere nye indsatser og projekter og derved bidrage til fremtidig fokus.

Pagtens arbejde og resultater afhænger af medlemmernes engagement. Pagten kan derfor anses som et forum, der kan anvendes til uformel sparring, koordineret samarbejde, igangsættelse af større projekter osv. Indholdet af arbejdet afhænger således af behovet og ønskerne hos medlemmerne.

De stiftende medlemmer

 • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet (tidl. Erhvervsministeriet)
 • Dansk Industri
 • Dansk Erhverv
 • IT-Branchen
 • Industriens Fond
 • SMV-Danmark
 • IDA
 • Finans Danmark
 • HK
 • Forsikring & Pension
 • Center for Cybersikkerhed

De associerede medlemmer

 • Microsoft
 • Rådet for Digital Sikkerhed
 • D-mærket
 • Dubex