eIDAS-forordningen

Danmark er forpligtet til at anerkende nationale eID fra andre EU/EØS-lande, når en bruger ønsker at logge på en dansk selvbetjeningsløsning.

Fra 18. september 2018 er der nye EU-lovkrav til offentlige selvbetjeningsløsninger, som kræver NemID, og som kan være relevante at bruge for virksomheder og borgere fra andre EU/EØS-lande. Den såkaldte eIDAS-forordning stiller krav til, at relevante onlinetjenester kan tilgås med et eID (elektronisk identifikation) fra andre EU/EØS-lande, og at medlemsstaterne anerkender hinandens eID.

Det betyder, at alle danske myndigheder skal tilpasse de af deres selvbetjeningsløsninger, der kan være relevante for borgere med bopæl i andre EU/EØS-lande og for virksomheder etableret i andre EU-lande.

Til at bistå med autentifikation stiller Digitaliseringsstyrelsen en national eID-gateway til rådighed. Gatewayen står for kommunikation med de europæiske eID-løsninger. De danske myndigheders lokale tilpasninger af systemerne består i en opkobling hertil.

Forordningen gælder kun grænseoverskridende selvbetjeningsløsninger og definerer ikke dette nærmere. Digitaliseringsstyrelsen fortolker dette som selvbetjeningsløsninger, der kan være relevante at benytte for brugere, som ikke bor i Danmark. Præcis hvilke, vil bero på den enkelte myndigheds skøn.

Læs mere om, hvad forordningen betyder, under menupunkterne.