Roller og ansvar i sikkerhedsarbejdet

Arbejdet med sikkerhed kræver tydelig rolle- og ansvarsfordeling mellem de relevante personer.