Risikovurdering

En risikovurdering giver et øjebliksbillede af situationen på det tidspunkt, hvor vurderingen udarbejdes. Både organisationen, informationsaktiverne, trusler, sårbarheder mv. ændres konstant. Derfor er risikovurdering og risikostyring er en løbende proces.

Risikostyring følger risikovurderingen

Risikovurderingen gør ledelsen bekendt med risici, så den kan prioritere ressourcerne effektivt i forhold til, hvor de gør mest gavn. Ledelsen har efter en risikovurdering grundlag for at beslutte, hvilke risici der er acceptable, og hvilke risici der må gøres noget ved.

Riskovurdér mindst en gang om året

Risikovurderinger bør som minimum gennemføres en gang om året, men ofte er det nødvendigt med løbende risikovurderinger ved organisationsændringer, implementering af nye systemer, ændringer i risikobilledet osv.

Risikovurderingen er en del af risikostyringsprocessen og kan gennemføres på mange forskellige måder. Afgørende for vurderingen er, at den er systematisk og spiller sammen med organisationens omgivelser.