Indføring af standard for informationssikkerhed ISO 27001

I 2014 blev det et krav, at statslige myndigheder skulle følge den internationale sikkerhedsstandard ISO 27001 senest primo 2016.

Nøglen til at højne cyber- og informationssikkerheden i Danmark er at arbejde systematisk og standardiseret med området gennem implementering af sikkerhedsstandarden ISO 27001. For at lette arbejdet med at indføre ISO 27001 og skabe en forståelse for principperne i ISO-standarden i øvrigt, har Digitaliseringsstyrelsen udarbejdet vejledninger og hjælpeværktøjer.

sikkerdigital.dk/myndighed får du hjælp til styring og implementering af ISO 27001-standarden.

""