Ny dato: Fællesoffentlig ISO-bootcamp d. 8 december 2022

Grundet folketingsvalget d. 1 november, rykkes den fællesoffentlige ISO-bootcamp til d. 8. december. Dette skyldes, at mange kommunalt ansatte er blevet forhindret i at deltage grundet forpligtelser på valgdagen. Tilmeldingen til arrangementet er derfor genåbnet.

Udbyg din viden om specifikke emner i arbejdet med sikkerhedsstandarden ISO 27001

ISO 27001 er sikkerhedsstandarden for statslige myndigheder, og den 8. december 2022 afholder Digitaliseringsstyrelsen sammen med KL og Danske Regioner igen bootcamp for de offentlige ansatte, der arbejder med informationssikkerhed i det daglige. Dagen byder på en række sessioner omhandlende sikkerhed, blandt andet ”beredskabsstyring”, ”den gode ledelseskommunikation” og ”den opdaterede ISO27002”. I år afholdes bootcampen som ét fælles arrangement i Odense Congres Center.

Målgruppe

Bootcampen henvender sig til alle, der arbejder med informationssikkerhed i kommuner, regioner og statslige myndigheder Årets program favner bredt og er relevant for ansatte, der arbejder med alt fra kommunikation og daglig implementering af ISO27001 til de mere tekniske aspekter. Alle erfaringsniveauer er velkommen, kriteriet er blot at du skal være ansat i enten en kommune, en region eller i staten for at få adgang til bootcampen. Formålet med dagen er fortsat at højne kendskab og kompetencer inden for sikkerhedsdagsordenen gennem videndeling og læring.

Tilmelding

Bemærk, at tilmeldingen er lukket.

Bliver du forhindret i at deltage i bootcampen, bedes du melde afbud per e-mail til

Tilmeldte deltagere vil modtage en mail om yderligere information vedrørende bootcampen ca. 1 uge før arrangementet. 

Det er gratis at deltage, men der er et gebyr på 500 kr., hvis man ikke dukker op uden at melde afbud.

Program

TidProgrampunkt
09:30-10:00 Registrering og uformelt netværk
10:00-10:15 Velkommen og rammerne for dagen v/ Jacob Rasch, Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen 
10:15-10:50

Keynote oplæg i plenum

Ramt af hackerangreb v/ Kristian Bluhme, fhv. kommerciel direktør, Mogens Daarbak A/S

10:50-11:05 Pause
11:05-12:30

Break out sessioner – runde 1

Session 1: Awareness og adfærd
Session 2: Beredskab
Session 3: God ledelsesinvolvering og ledelseskommunikation
Session 4: Opdatering af ISO 27002

12:30-13:15 Frokost
13:15-13:50

Inspirationsoplæg i plenum

MedCom’s sikkerhedsrejse, herunder organisering af arbejdet og læringer v/Lars Hulbæk, direktør, MedCom

13:50-14:00 Pause
14:00-15:25

Break out sessioner – runde 2

Samme sessioner som ovenfor

15:30-16:00 Uformelt netværk

 

Foreløbigt program med forbehold for ændringer. 

Hent mere detaljeret program

 

Kommunernes Landsforening, Digitaliseringsstyrelsen og Danske Regioner