Tilmelding til fællesoffentlige mini bootcamps om ISO 27001

Dette års ISO-bootcamps rejser rundt i landet i mere lokale set-ups. Formålet med bootcamps er som altid at højne kendskab og kompetencer i arbejdet med standarden gennem vidensdeling og læring i en myndighedskontekst.

Tid og sted

Mini bootcamps afholdes af flere omgange på følgende lokationer og datoer. Programmet er ens for alle bootcamps:

 • Århus: torsdag den 23. september kl. 09.00-12.30
 • Odense: fredag den 24. september 2021 kl. 09.00-12.30.
 • København: tirsdag den 12. oktober kl. 09.00-12.30 (fuldt booket)
 • København: onsdag den 13. oktober kl. 09.00-12.30 (fuldt booket)

Målgruppe

Bootcampen henvender sig til alle, der arbejder med informationssikkerhed i kommuner, regioner og statslige myndigheder. Det betyder, at du skal være ansat i enten en kommune, en region eller i staten for at få adgang til bootcampen.

Styrk din viden om ISO 27001 og 27002

Programmet for bootcampen er opdelt i to hovedsektioner. Første del vil blandt andet gennem ekspertoplæg fokusere på den kommende revision af ISO 27002 og 27001, og hvad revisionen helt konkret vil betyde for det daglige arbejde med informationssikkerhed.

Den anden del af programmet vil tage udgangspunkt i et case-oplæg fra Syddjurs Kommune om deres erfaringer med at arbejde med informationssikkerhed i et tværkommunalt AI-signaturprojekt. Derudover vil der være afsat tid til sparring, videndeling og netværk.

Program for alle mini ISO-bootcamps 2021

 • 09.00-09.15 Velkomst
 • 09.15-09.45 Ekspertoplæg om revideret ISO-standard
 • 09.45-10.00 Pause
 • 10.00-11.00 Øvelse i grupper – hvordan kan myndigheder arbejde med den reviderede standard?
 • 11.00-11.15 Pause med let forplejning
 • 11.15-11.45 Caseoplæg fra Henrik Bojsen, Syddjurs Kommune: Informationssikkerhed i tværkommunalt AI-signaturprojekt: Modstridende hensyn og samarbejdsflader
 • 11.45-11.55 Opsamling i plenum
 • 11.55-12.00 Afslutning
 • 12.00- Netværk og frokostsandwich

Tilmelding

Tilmeld dig til bootcamp senest den 17. september 2021


Bliver du forhindret i at deltage i bootcampen, bedes du melde afbud per email til Nete Vester, .

Tilmeldte deltagere vil modtage en mail om yderligere information vedrørende bootcampen, når datoen nærmer sig.

Det er gratis at deltage, men der er et gebyr på 500 kr., hvis man ikke dukker op uden at melde afbud.

 

Kommunernes Landsforening, Digitaliseringsstyrelsen og Danske Regioner

 

Sådan behandler vi dine indsendte data

Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1301 København K
CVR-nr.: 34 05 11 78
Telefon: 33 92 52 00

Finansministeriets koncern har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som vejleder i reglerne om databeskyttelse inden for Finansministeriets område. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er at understøtte, at Finansministeriet overholder reglerne om behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger inden for Finansministeriets område. Såfremt du ønsker at kontakte databeskyttelsesrådgiveren via e-mail bedes du undlade at oplyse dit CPR nummer eller andre følsomme/fortrolige oplysninger.

Digitaliseringsstyrelsen
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4
1301 København K

Digitaliseringsstyrelsen behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Formålet med Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger er at kunne håndtere og planlægge mini bootcamps om ISO 27001 2021.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Personoplysningerne bliver behandlet med samtykke fra den registrerede i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Samtykke gives i forbindelse med tilmelding.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger
  • Navn
  • Din arbejds e-mailadresse
  • Organisationstype du er ansat i
  • Din jobfunktion/titel

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Vi overlader dine personoplysninger til Digitaliseringsstyrelsens databehandlere, der bistår med drift og administration af vores it-systemer.

Digitaliseringsstyrelsen opbevarer dine personoplysninger, indtil bootcampen er afholdt.

Du kan dog til enhver tid trække din tilmelding til mini ISO-bootcamps 2021 tilbage ved at skrive en mail til Nete Vester på 

Du kan altid trække din tilmelding til mini bootcamps om ISO 27001 tilbage. Det kan du gøre ved at skrive en mail til Nete Vester, . Hvis du gør det, så sletter vi dine personoplysninger.

Personoplysningerne vil blive endeligt slettet senest tre måneder efter din afmelding. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne i særlige tilfælde i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.