Indføring af standard for informationssikkerhed ISO27001

Med regeringens beslutning i 2014 er det blevet et krav, at statslige myndigheder skal følge den internationale sikkerhedsstandard ISO27001 senest primo 2016.

Nøglen til at højne cyber- og informationssikkerheden i Danmark er at arbejde systematisk og standardiseret med området gennem implementering af sikkerhedsstandarden ISO27001. For at lette arbejdet med at indføre ISO27001 og skabe en forståelse for principperne i ISO-standarden i øvrigt, har Digitaliseringsstyrelsen udarbejdet vejledninger og hjælpeværktøjer.

Menupunktet ”ISO27001” indeholder generel information om tilrettelæggelse, styring og implementering af ISO27001-standarden.

""