Kampagner

Der er behov for at skabe awareness om udbredte og aktuelle trusler mod borgere og virksomheders informationssikkerhed og ruste dem til at kunne færdes sikkert på nettet og udnytte de digitale muligheder på en tryg måde.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

I digitaliseringsstrategien er der i 2016-2020 afsat midler til gennemførelse af informationskampagner rettet mod borgere, offentligt ansatte og virksomheder.