Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale skal hjælpe it-udfordrede borgere med at forstå og efterleve god sikkerhedsmæssig adfærd på internettet og computeren og mobile enheder.

Digitaliseringsstyrelsen stiller undervisningsmateriale til rådighed for biblioteker, it-undervisere og andre, der ønsker at hjælpe borgere, skoleelever, studerende, venner, kolleger, der har det svært med it og it-sikkerhed. Materialet er udviklet som en del af kampagnen ”Vi holder hackerne ude” - primært til anvendelse af it-undervisere på biblioteker - men kan også anvendes bredere i forskellige undervisningssammenhænge.

Handlingsanvisende og konkret

Undervisningsmaterialet er udviklet for at gøre de konkrete råd fra kampagnen endnu mere håndgribelige og handlingsorienterede. Målgruppen for materialet er de 15-25-årige og borgere over 60 år.

Der er seks temaer: Falske beskeder, e-handel, kodeord, sikkerhedskopiering, opdater programmer og anvendelse af NemID. Modulet om NemID omhandler anvendelse af digital nøgleapp, der blev lanceret i maj 2018.