Pilotkursus i informationssikkerhed

Arbejder du med implementering og vedligeholdelse af informationssikkerhed i staten, og vil du gerne have håndgribelige metoder og værktøjer, der kan bruges i hverdagen?

Digitaliseringsakademiet tilbyder et 2-dages kursus i informationssikkerhed. Uddannelsen er designet til at give dig overblik, indsigt og konkrete praksisnære værktøjer, der hjælper dig til at identificere og håndtere forretningsmæssige risici relateret til informationssikkerhed. Efter kurset vil du være i stand til at anvende værktøjerne i din egen organisation og kontekst.

Praktisk information

Kursusdato

Tirsdag og onsdag den 19. - 20. november 2019 hos Implement Consulting Group i Hellerup fra kl. 8.30-16.00 med morgenmad fra kl 8.00.

Der er plads til maksimalt 30 deltagere på holdet. Kursusdeltagere skal forvente, at der forud for kursets afholdelse vil være behov for 2-4 timers forberedelse.

Da første kursus er en pilotafholdelse vil det være gratis at deltage. Digitaliseringsakademiet forbeholder sig retten til at sikre en bred repræsentation på pilotkurset for at sikre en fyldestgørende test af kurset. Du er som deltager derfor ikke garanteret en plads ved tilmelding.

Der vil være et no-show-fee på 1.500 kr.

Tilmeldingsfrist

Tilmelding skal ske inden fredag den 25. oktober, og du vil modtage bekræftelse på din plads senest tirsdag den 5. november.

Tilmeld dig pilotkurset i informationssikkerhed

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til statslige ansatte, der arbejder med implementering og opretholdelse af informationssikkerhed i myndigheder, herunder hvorledes et ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) skal implementeres og vedligeholdes. 

Det forventes, at kursisterne har grundlæggende kendskab til informationssikkerhed og ISO 27001.

Der kan være tale om DPO’ere, systemforvaltere, systemejere, informationssikkerhedskoordinatorer og mellemledere med ansvar for informationssikkerhed. Kurset vil tage udgangspunkt i forskellige roller og ansvar i det statslige sikkerhedsarbejde, og vil give inspiration til forbedret samarbejde mellem rollerne.