Styring af leverandører

Det er vigtigt at bevare tilliden til de offentlige it-løsninger, da en stor del af den offentlige it-drift er outsourcet til eksterne leverandører.

Øget fokus på sikkerhed og beskyttelse af privatlivets fred i offentlige it-løsninger udfordrer udformning af relevante krav i udbud og it-kontrakter. Det er derfor afgørende, at der fastsættes passende sikkerhedskrav i kontrakter med leverandører.

Leverandørstyring starter med opstilling af mål og krav tidligt i anskaffelsesforløbet og via aftaler med leverandører. Dette stiller krav til en gennemarbejdet risikovurdering for at udvælge, hvilke sikkerhedskrav der skal stilles til en leverandør.