Dialogforum for informationssikkerhed

Formålet med Digitaliseringsstyrelsen dialogforum er at sikre en løbende dialog med professionelle aktører, der repræsenterer branchen inden for informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse.

Dialogforummet er således ikke en komité eller et råd med en selvstændig holdning, og det kommunikerer ikke eksternt. Med dialogforummet skabes et rum, hvor det er muligt for professionelle aktører inden for informationssikkerhed at dele viden, sparre og rådgive styrelsen om disse emner. Endvidere giver forummet mulighed for koordinering af fx oplysningsindsatser.

Forummet mødes som regel 3-4 gange om året.

Følgende aktører deltager i forummet:

 • DI Digital
 • ITB
 • Dansk It
 • FinansDanmark
 • Medierådet for børn og unge
 • Finans og leasing
 • Rådet for digital sikkerhed
 • Dansk Standard
 • Forbrugerrådet TÆNK
 • DKCERT
 • Dansk Erhverv
 • Teleindustrien
 • Dansk Energi
 • Erhvervsstyrelsen

Alt efter relevans kan flere repræsentanter inkluderes.

Hvis øvrige relevante aktører ønsker at deltage i dialogforummet, kan der rettes henvendelse til Eskil Sørensen,