Forum for tilsynsansvarlige i staten

Forummet skal fremme viden og udveksle erfaring om det praktiske arbejde med organisering, styring og udførelse af tilsyn med informationssikkerhed i staten.

Baggrund

I tilknytning til arbejdet med cyber- og informationssikkerhedsstrategien 2015-2016 ønskede regeringen at sikre udbredelse og anvendelsen af et nyt koncept for tilsyn med informationssikkerheden i staten. Regeringen nedsatte derfor Forum for tilsynsansvarlige i staten den 13. december 2016. Medlemmer af forummet består af de tilsynsansvarlige for de enkelte ministerområder.

Tilsynskoncept

Konceptet er udviklet i samarbejde med de statslige parter og giver anvisninger til ministeriernes interne tilsyn, hvilket skal medvirke til professionalisering af myndighedernes tilgang til informationssikkerhed og øge fokus på informationssikkerhed hos medarbejdere og ledere. 

Læs mere om konceptet og hent de to vejledninger på sikkerdigital.dk