Statens informationssikkerhedsforum

Statens informationssikkerhedsforum (SISF) er nedsat for at fremme viden og erfaringsudveksling blandt sikkerhedskoordinatorer i staten. I SISF-regi holdes der normalt fire møder om året.

Som et initiativ i planen for Digitaliseringsstyrelsens fremadrettede arbejde med vejledninger og værktøjer til implementeringen af ISO27001 er SISF i 2015 udvidet til også at omfatte andre medarbejdere i statslige organisationer, der er involveret i sikkerhedsarbejdet.

Dermed har sikkerhedskoordinatorerne mulighed for at tage kolleger med fra egne institutioner, hvorved viden om sikkerhedsarbejdet bredes ud til flere.

Formålet med SISF er at

  • Bidrage til, at der udveksles erfaringer om brug af standarden og det tilhørende paradigme.
  • Følge den generelle udvikling i offentlige myndigheders håndtering af informationssikkerhedsledelse og komme med eventuelle forslag til fælles tiltag, der kan styrke informationssikkerheden.
  • Drøfte ”best practice” og komme med forslag til forbedring af paradigme og DIGST’s aktiviteter, herunder løbende vurdere, i hvilket omfang der er behov at indføre yderligere standarder på informationssikkerhedsområdet.
  • Med udgangspunkt i ovenstående opgaver og formål støtte den faglige koordinering mellem myndighederne og bidrage til, at der opnås enighed om kravene til informationssikkerhed i den offentlige sektor.

Ønske om medlemskab i SISF kan rettes til Jesper E. Siig,