Pejlemærke 2: Bedre kompetencer

Borgere, virksomheder og myndigheder har adgang til den nødvendige viden og har forudsætningerne for at håndtere de stigende cyber- og informationssikkerhedsudfordringer.

For at understøtte bedre kompetence blandt borgere, virksomheder og myndigheder vil regeringen blandt andet:

  • Hæve den digitale dømmekraft og de digitale kompetencer hos børn og unge.
  • Øge viden om cyber- og informationssikkerhed hos borgere, virksomheder og myndigheder.
  • Styrke arbejdet med løbende at opbygge mere specialiseret viden og ekspertise på området.
  • Styrke indsatsen for bedre cyber- og informationssikkerhed i erhvervslivet

Initiativer

Der igangsættes en samlet indsats i hele uddannelseskæden med fokus på at øge opmærksomheden om sikkerhedsudfordringer for børn, unge og undervisere. 

Der udarbejdes blandt andet efter- og videreuddannelsesforløb, undervisningsmateriale samt kampagner om cyber- og informationssikkerhed rettet mod både undervisere, elever og studerende.

Der etableres en informationsportal, der blandt andet skal indeholde lettilgængelig og handlingsanvisende information og konkrete værktøjer til borgere, virksomheder og myndigheder vedrørende informationssikkerhed og databeskyttelse samt information om, hvordan gældende lovgivning efterleves.

Indholdet på portalen skal være dynamisk, aktuelt og løbende opdateret med den nyeste viden.

Regeringen vil prioritere flere midler til teknologisk forskning, herunder midler til FORSK2025-temaet “Nye teknologiske muligheder” til udmøntning i Danmarks Innovationsfond. 

Forskningsindsatsen skal blandt andet fokusere på at skabe viden omkring nye modeller og værktøjer til at vurdere trusler, viden til at styrke infrastrukturen imod angreb samt viden, der kan medvirke til at forbedre myndigheder og virksomheders evner til at identificere angribere.

Regeringen ønsker at styrke it-sikkerhed og ansvarlig datahåndtering i dansk erhvervsliv og bidrage til, at det bliver en dansk styrkeposition.

For at sikre dette er det nødvendigt, at der løftes i flok på tværs af den offentlige og private sektor, ligesom der er behov for en tæt dialog og vidensudveksling mellem de aktører, der på forskellig vis kan understøtte virksomhedernes arbejde med it-sikkerhed og ansvarlig datahåndtering. 

Regeringen vil derfor tage initiativ til at etablere et offentlig-privat samarbejde i form af et erhvervspartnerskab for øget it-sikkerhed og ansvarlig datahåndtering. 

Samtidig videreføres Virksomhedsrådet for it-sikkerhed og får en rolle som advisory board for Erhvervspartnerskabet.

Kompetencer relateret til cyber- og informationssikkerhed vil blive stadig mere efterspurgt – både blandt specialister og generalister.Regeringen inviterer derfor alle relevante parter til at medvirke i et partnerskab om kompetenceopbygning på området.

Derudover iværksættes en række tiltag for kompetenceudvikling af statsligt ansatte. 

De ansatte skal have forudsætningerne for at fortsætte udviklingen og digitaliseringen af den statslige sektor med det nødvendige sikkerhedsniveau.

Der er behov for at styrke oplysningsindsatsen rettet mod borgere og virksomheder for at styrke sikker adfærd på nettet og skabe løbende opmærksomhed på området.

Der skal gennemføres landsdækkende oplysningsindsatser suppleret af målrettede indsatser mod grupper af borgere og virksomheder, der er særligt udfordrede på den digitale kommunikation, og lokale indsatser rettet mod fx virksomheder eller særlige medarbejdergrupper i den offentlige sektor.

Private og offentlige parter inviteres til at deltage som bidragsydere og partnere til indsatserne.