Pejlemærke 2: Bedre kompetencer

Borgere, virksomheder og myndigheder har adgang til den nødvendige viden og har forudsætningerne for at håndtere de stigende cyber- og informationssikkerhedsudfordringer.

For at understøtte bedre kompetence blandt borgere, virksomheder og myndigheder vil regeringen blandt andet:

  • Hæve den digitale dømmekraft og de digitale kompetencer hos børn og unge.
  • Øge viden om cyber- og informationssikkerhed hos borgere, virksomheder og myndigheder.
  • Styrke arbejdet med løbende at opbygge mere specialiseret viden og ekspertise på området.
  • Styrke indsatsen for bedre cyber- og informationssikkerhed i erhvervslivet