Pejlemærke 3: Fælles indsats

Risikobaseret sikkerhedsledelse er en integreret del af styringen i staten og i samfundskritiske sektorer.

For at sikre en fælles indsats på cyber- og informationssikkerhedsområdet vil regeringen blandt andet:

  • Iværksætte en indsats for at understøtte samfundskritiske sektorers arbejde med cyber- og informationssikkerhed
  • Stille større krav til myndigheders styring af leverandører af samfundskritiske it-systemer
  • Styrke den strategiske koordination på nationalt niveau
  • Styrke Danmarks internationale engagement på området