Ny National strategi for cyber- og informationssikkerhed fra 2021

Regeringen igangsætter arbejdet med en ny national strategi, der skal gøre Danmark endnu mere digitalt sikkert. Strategien forventes lanceret i 2021.

Cybertruslen er blandt de mest alvorlige trusler mod Danmark og danske interesser. Cyberangreb kan i værste fald medføre, at samfundet ikke kan fungere. Danmark rammes dagligt af cyberangreb, og den høje cybertrussel er blevet et grundvilkår.

En ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed skal sørge for, at Danmark bliver endnu mere digitalt sikkert. Danskerne skal være trygge ved digitale løsninger og vide, hvordan man beskytter sig og færdes sikkert digitalt.

  • Ledelsesforankring og kompetenceopbygning: Cyber- og informationssikkerhed skal være et ledelsesspørgsmål i både virksomheder og myndigheder, og strategien skal sikre en vedvarende topledelsesmæssig forståelse, forankring og prioritering af området.
  • Robusthed og resiliens: Danmarks skal kunne opretholde vigtige samfundsfunktioner, også i en krisesituation, hvor Danmark rammes på helt centrale digitale funktioner.
  • Samarbejde og organisering: Det er afgørende, at det gode samarbejde på tværs af myndigheder og virksomheder styrkes, så videndeling og fælles løsninger tænkes ind, hvor det er relevant samt understøttes af højt specialiseret rådgivning fra centralt hold.
  • International indsats og bidrag: Danmark skal deltage aktivt i det internationale samarbejde, og skal bidrage til at skabe et åbent, sikkert og troværdigt internet, og beskytte de samfundsvigtige digitale infrastrukturer.

Den nye nationale strategi øger således ambitionsniveauet både i sektorernes indsats og i forhold til de tværgående, nationale indsatser. Eksempelvis vil det blive et fokuspunkt, hvordan statslige myndigheder kan opnå en dybere implementering af kendte standarder og best practice, så den generelle robusthed og modstandsdygtighed styrkes.

Den nye strategi forventes lanceret i 2021.

Kommissoriet for arbejdet med den nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed kan læses her.