Fremdrift

Digitaliseringsstyrelsen udarbejder regelmæssigt materiale, der gør det muligt at følge fremdriften i digitaliseringsstrategiens initiativer. Den næste strategi forventes at forløbe fra 2022-2025.

Årlig statusredegørelse

De årlige statusredegørelser for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi giver et offentligt tilgængeligt overblik over status i strategiens initiativer.

Se de årlige statusredegørelser for digitaliseringsstrategien 2016-2020

Leveranceoversigt

Hvert halve år udarbejdes en oversigt over de væsentligste leverancer og milepæle i digitaliseringsstrategiens initiativer. Oversigten skitserer de aktiviteter i strategiperioden, der vurderes mest væsentlige for at bistå myndighedernes planlægning.

Se leveranceoversigt for digitaliseringsstrategien 2016-2020