Årlig statusredegørelse

Der udarbejdes en årlig status for strategien, der gøres offentligt tilgængelig.

De årlige statusredegørelser for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi offentliggøres med et ønske om at give parter og interessenter et indblik i fremdriften på digitaliseringsstrategiens initiativer og dermed strategiens løbende resultater.

Hent årlig statusredegørelse 2020

Hent årlig statusredegørelse 2019

Hent årlig statusredegørelse 2018

Hent årlig statusredegørelse 2017

Hent årlig statusredegørelse 2016