Governance

Ny governance for det fællesoffentlige samarbejde styrker det strategiske fokus i samarbejdet og imødekommer behovet for at træffe hurtige beslutninger i udviklingen af løsninger og gennemførelse af projekter.

Danmarks offentlige digitalisering er drevet af et tæt og forpligtende samarbejde mellem de centrale offentlige parter – stat, kommuner og regioner. Gennem 20 år har stat, kommuner og regioner løbende sat ambitiøse mål og gennemført projekter og forandringer i den offentlige sektor med stor betydning for samfundet som helhed.

Nye muligheder, nye udfordringer, nyt samarbejde

Den digitale udvikling skaber nye muligheder i den offentlige sektor. Digitalisering kan give en bedre service, teknologi kan lette administration og forbedre velfærden, og data kan understøtte mere sammenhæng på tværs af den offentlige sektor og give borgerne et bedre overblik over deres forhold.

Muligheder og udfordringer ændrer sig over tid, og rammerne for det fællesoffentlige samarbejde skal spejle udviklingen i de digitale og teknologiske muligheder. Derfor har de offentlige parter i 2019 aftalt en ny governancemodel for samarbejdet.

Strategisk fokus og fleksibelt samarbejde

Den nye governancemodel har en simpel struktur fx er der færre styregrupper og i styregrupperne er parterne repræsenteret på højt niveau. Samtidig skubbes flere af de faglige beslutninger ud til de enkelte projekter.

Det giver samlet set bedre mulighed for fremdrift i projekterne – og bedre tid til de strategiske beslutninger i styregrupperne, der har større mulighed for løbende at prioritere indsatser inden for rammerne af de politiske aftaler. Det giver fx bedre mulighed for at igangsætte nye indsatser og samtidig nedskalere eller lukke projekter, der ikke længere er relevante.

Governancemodellen: Samarbejde på tre niveauer

Samarbejdet om fællesoffentlig digitalisering – herunder ikke mindst samarbejdet om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi - er organiseret på tre niveauer:

  • Et partsforum med deltagelse af de centrale parter i det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering – staten, regioner og kommuner – drøfter den overordnede strategiske retning for samarbejdet
  • Styregrupper koordinerer og prioriterer initiativer inden for hver deres indsatsområde, som er henholdsvis fællesoffentlig digital infrastruktur, digital kommunikation samt nye teknologier og bedre brug af data.
  • Projekter udvikler og gennemfører de enkelte initiativers aktiviteter

 

Figuren viser forholdet mellem Partsforum, styregrupper og projekter i styringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Governancemodellen

Klik på billedet på overskriften for at se stor version af governancemodellen. Modellen viser forholdet mellem Partsforum, styregrupper og projekter.