Fremdrift

2017 har været året, hvor digitaliseringsstrategien har leveret de første resultater, som skal bidrage til at skabe en endnu mere sikker, brugervenlig og sammenhængende digital offentlig service.

Følg fremdriften 

Digitaliseringsstyrelsen udarbejder regelmæssigt materiale, der gør det muligt at følge fremdriften i digitaliseringsstrategiens 33 initiativer.

Årlig statusredegørelse

De årlige statusredegørelser for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 giver et offentligt tilgængeligt overblik over status i strategiens initiativer.

Se den årlige statusredegørelse

Leveranceoversigt

Hvert halve år udarbejdes en oversigt over de væsentligste leverancer og milepæle i digitaliseringsstrategiens initiativer. Oversigten skitserer de aktiviteter i strategiperioden, der vurderes mest væsentlige for at bistå myndighedernes planlægning.

Se den seneste leveranceoversigt