Fremdrift

Digitaliseringsstyrelsen udarbejder regelmæssigt materiale, der gør det muligt at følge fremdriften i digitaliseringsstrategiens 33 initiativer.

Årlig statusredegørelse

De årlige statusredegørelser for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 giver et offentligt tilgængeligt overblik over status i strategiens initiativer.

Se den årlige statusredegørelse

Leveranceoversigt

Hvert halve år udarbejdes en oversigt over de væsentligste leverancer og milepæle i digitaliseringsstrategiens initiativer. Oversigten skitserer de aktiviteter i strategiperioden, der vurderes mest væsentlige for at bistå myndighedernes planlægning.

Se den seneste leveranceoversigt