Statusrapportering

Der udarbejdes en årlig status for strategien, som blandt andet drøftes i porteføljestyregruppen og som efterfølgende bliver offentliggjort.

Statusredegørelse 2016 for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016- 2020 er således den første og vil blive fulgt op hvert år frem til 2020. Med de årlige statusredegørelser er ønsket at give parter og interessenter et indblik i fremdriften på digitaliseringsstrategiens initiativer og dermed strategiens løbende resultater.

Hent årlig statusredegørelse 2020

Hent årlig statusredegørelse 2019

Hent årlig statusredegørelse 2018

Hent årlig statusredegørelse 2017

Hent årlig statusredegørelse 2016