Governance

Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 er der sat en klar og forpligtende retning for den offentlige digitalisering.

Realisering af strategien handler både om at udvikle nye it-løsninger, arkitektur og datamodeller samt om at sikre en mere konsekvent og systematisk udbredelse af de fælles løsninger, men ikke mindst om at igangsætte analyser, så vi ved, om det er den rigtige vej at gå. Det stiller store krav til en stærk decentral implementeringskapacitet, men også en central koordinationsindsats.

De digitale mål skal skabe forandring

Stat, kommuner og regioner skal løbende finde løsninger, så serviceopgaverne i den offentlige sektor løses smartere og mere effektivt. Digitalisering spiller en nøglerolle i den sammenhæng.

For at sikre koordination og løbende tilpasning af strategien er der etableret en porteføljestyregruppe for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Derved sikres en stærk fællesoffentlig organisering af arbejdet med at implementere strategiens initiativer, så myndighederne får den nødvendige støtte til at komme i mål med de ambitiøse målsætninger.

Samfundet ændrer sig hastigt i disse år, og samtidig skal vi gribe de muligheder, som den teknologiske udvikling løbende fører med sig. De analyser, der igangsættes med strategien, vil gøre de fællesoffentlige parter klogere på, hvilken retning der er klog at vælge. Derfor vil porteføljestyregruppen i strategiperioden tage bestik af udviklingen, drøfte implementeringen og løbende justere indsatser og processer, hvor behovet opstår.