Styregrupper

Porteføljestyregruppen har nedsat en række underliggende styregrupper, som hver især har mandat til at træffe beslutninger angående ét eller flere initiativer i strategien.

Udover de nævnte styregrupper findes en række arbejdsgrupper for enkelte initiativer.