Styregrupper

Styregrupperne skal sikre at de fælles ambitioner inden for deres indsatsområde bliver til virkelighed. Det kræver blandt andet, at styregrupperne prioriterer tværgående inden for deres indsatsområde.

Styregrupperne har først og fremmest en strategisk funktion, hvor de skal sikre udvikling og fremdrift inden for deres indsatsområde. Det sker blandt andet ved at foretage de nødvendige tværgående prioriteringer mellem projekter – også når det gælder økonomien på tværs af projekter og initiativer.

Styregrupperne skal samtidig sikre, at de fællesoffentlige projekter har det rette mandat til at træffe løbende beslutninger. Styregrupperne kan desuden spille en rolle i at afklare konkrete spørgsmål om retning og prioriteringer i de enkelte projekter.

Der er for nuværende tre fællesoffentlige styregrupper:

  • Styregruppen for fællesoffentlig digital infrastruktur
  • Styregruppen for digital kommunikation med borgere og virksomheder
  • Styregruppen for nye teknologier og bedre brug af data

Hver styregruppe har ansvaret for en række projekter. Styregrupperne afholder som udgangspunkt seks møder årligt.

Læs mere om styregrupperne

Styregruppen for infrastruktur skal sikre udviklingen og driften af den fællesoffentlige infrastruktur, herunder i særlig grad løsningerne NemID/MitID, NemLog-in og Digital Post.

Styregruppen er blandt andet ansvarlig for følgende projekter.

Styregruppens medlemmer

Finansministeriet v/ Digitaliseringsstyrelsen (formand)
KL
Danske Regioner
Erhvervsministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
Skatteministeriet
Undervisningsministeriet
ATP/UdbetalingDanmark

Styregruppen har til formål at sikre, at borgere og virksomheder får større indsigt i og bedre overblik over oplysninger og igangværende sager med det offentlige.

Styregruppen er blandt andet ansvarlig for følgende projekter:

Styregruppens medlemmer

Finansministeriet v/ Digitaliseringsstyrelsen (formand)
Erhvervsministeriet
Skatteministeriet
 Justitsministeriet
 Miljø- og Fødevareministeriet
 Beskæftigelsesministeriet
 Børne- og Undervisningsministeriet
 Social- og Indenrigsministeriet
 KL
 Danske Regioner
 ATP

Styregruppen skal understøtte afprøvning og ibrugtagning af nye teknologier i den offentlige sektor og bidrage til en etisk ansvarlig anvendelse af data. Samtidig skal styregruppen beskæftige sig med cyber- og informationssikkerheden på tværs af den offentlige sektor.

Styregruppen er blandt andet ansvarlig for følgende projekter:

Styregruppens medlemmer

Finansministeriet v/ Digitaliseringsstyrelsen (formand)
KL
Danske Regioner
ATP
Beskæftigelsesministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Erhvervsministeriet
Justitsministeriet
Miljø- og Fødevareministeriet
Skatteministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
Børne- og Undervisningsministeriet
Figuren viser forholdet mellem Partsforum, styregrupper og projekter i styringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Governancemodellen

Klik på billedet på overskriften for at se stor version af governancemodellen. Modellen viser forholdet mellem Partsforum, styregrupper og projekter.