Bedre brug af data og hurtigere sagsbehandling

Fokusområde 2 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Myndighederne skal dele relevante informationer med hinanden og automatisere sagsgange, så borgere og virksomheder oplever kortere sagsbehandlingstid på digitale ansøgninger og indberetninger. Og brugerne skal i færre tilfælde bruge tid på at indberette de samme oplysninger flere steder og indhente dokumentation for oplysninger, som allerede findes i offentlige registre.

Mere information om de enkelte initiativer

Find initiativbeskrivelse, kontaktinfo, parterne bag, status under de enkelte initiativer.