Bedre rammer for erhvervslivet

Fokusområde 4 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Offentlige digitale løsninger har stor betydning for erhvervslivets rammevilkår. Offentlig digitalisering skal bidrage til at realisere regeringens målsætning om at reducere erhvervslivets administrative byrder med 3 mia. kr. i 2020 og gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark.

Digitalisering og ny teknologi ændrer i disse år erhvervslivets vilkår gennemgribende. Også den offentlige sektor kan i højere grad udnytte digitaliseringens muligheder til at gentænke, hvad offentlig service kan være. Ambitionen er, at virksomhedernes indberetninger til det offentlige i højere grad skal ske automatisk.

Mere information om de enkelte initiativer

Find initiativbeskrivelse, kontaktinfo, parterne bag, status under de enkelte initiativer.