Den offentlige sektor passer godt på data

Fokusområde 7 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Den offentlige sektors brug og håndtering af data om borgere og virksomheder skal foregå betryggende og med et passende sikkerhedsniveau. Informationssikkerheden i den offentlige sektor skal styrkes. Alle myndigheder skal derfor følge principperne i den internationale standard for informationssikkerhed ISO27001. Det betyder også, at offentligt ansatte skal have og kende til klar retningslinjer for, hvordan man opbevarer og håndterer borgernes persondata og virksomhedernes fortrolige data. 

Mere information om de enkelte initiativer

Find initiativbeskrivelse, kontaktinfo, parterne bag, status under de enkelte initiativer.