En effektiv forsyningssektor

Fokusområde 6 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Data skal i højere grad forbedres og stilles til rådighed en række konkrete områder, hvor der vurderes at være stort potentiale for en mere effektiv offentlig sektor og nye forretningsmuligheder for danske virksomheder. Det er fx data om affald, nedgravet infrastruktur, energi, terræn, klima og vand.

Mere information om de enkelte initiativer

Find initiativbeskrivelse, kontaktinfo, parterne bag, status under de enkelte initiativer.