Offentlige data som vækstdriver

Fokusområde 5 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Den offentlige sektor har store mængder data, som virksomhederne kan udnytte til optimering af deres forretningsgange, og som kan danne grundlag for nye forretningsmuligheder og innovation. Den offentlige sektor skal derfor i stigende grad udstille offentlige data og understøtte, at data udnyttes i virksomhederne.

Mere information om de enkelte initiativer

Find initiativbeskrivelse, kontaktinfo, parterne bag, status under de enkelte initiativer.