Digitaliseringsstrategien 2011-2015

Regeringen, kommuner og regioner har arbejdet sammen om at realisere den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Digitaliseringsstrategiens formål har været at modernisere danskernes velfærd og effektivisere den offentlige sektor.

Den forrige fællesoffentlige digitaliseringsstrategi løb i perioden 2011 til 2015. Strategien indeholdt i alt 75 initiativer, som sigtede på at modernisere danskernes velfærd og effektivisere den offentlige sektor. Særligt overgangen til obligatorisk digital kommunikation, herunder digital selvbetjening og Digital Post, stod som et af hovedelementerne i strategien, der i øvrigt bestod af en række store initiativer indenfor blandt andet grunddata og digital velfærd.

Initiativer i digitaliseringsstrategien 2011-2015

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 var bygget op i 12 fokusområder, under hvilke der knytter sig en række initiativer.

Der er i alt 60 initiativer i digitaliseringsstrategien 2011-15, som spændte lige fra hjælp til løft på plejehjem til fælles distribution af grunddata. Bag hvert initiativ er der en beskrivelse.

Initiativbeskrivelserne optræder her i den form, som regeringen tilsluttede sig med bekræftelse af digitaliseringsstrategien på et møde i regeringens økonomiudvalg den 26. oktober 2011.

Klik på de enkelte fokusområder for at læse om de tilhørende initiativer.