Initiativerne i digitaliseringsstrategien 2016-2020

Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 satte den offentlige sektor tre ambitiøse, men realistiske mål for udviklingen mod en mere digital offentlig sektor de kommende år. På denne side kan du læse om de ni fokusområder i strategien.

Spor 1: Det digitale skal være let, hurtigt og sikre god kvalitet

Danskerne skal opleve, at offentlig digitalisering giver konkret værdi i deres dagligdag. Den offentlige sektor skal tilbyde digital service og digitale velfærdsløsninger af højeste klasse.

Digitalisering skal gøre hverdagen lettere, gøre borgerne mere selvhjulpne og give mere kvalitet i den offentlige service. Myndighederne skal dele relevante oplysninger og samarbejde bedre om den enkelte borger eller virksomhed. Og digitalisering skal medvirke til en mere sammenhængende og effektiv offentlig sektor.

Fokusområder under spor 1

Læs om fokusområde 1: En overskuelig og brugervenlig digital offentlig sektor
Læs om fokusområde 2: Bedre brug af data og hurtigere sagsbehandling
Læs om fokusområde 3: Bedre og mere sammenhængende velfærd

Spor 2: Offentlig digitalisering skal give gode vilkår for vækst

Offentlig digitalisering skal gøre det lettere at drive virksomhed og bidrage til regeringens målsætning om at reducere erhvervslivets byrder med 3 mia. kr. i 2020. Ambitionen er, at virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til det offentlige fjernes gennem automatisk erhvervsrapportering.

Alle erhvervsrettede løsninger skal integreres til Virk, og virksomhederne skal møde en offentlig sektor, som understøtter deres digitale omstilling. Erhvervslivet skal have adgang til flere offentlige data, som kan danne grundlag for nye forretningsmuligheder og innovation.

Fokusområder under spor 2

Læs om fokusområde 4: Bedre rammer for erhvervslivet
Læs om fokusområde 5: Offentlige data som vækstdriver
Læs om fokusområde 6: En effektiv forsyningssektor

Spor 3: Tryghed og tillid skal i centrum

Danskernes høje tryghed og tillid til hinanden og til den offentlige sektor er fundamentet for vores velfærd. Det skal vi fortsat værne om i et stadig mere digitalt samfund. Derfor skal vi højne informationssikkerheden i den offentlige sektor og styrke borgeres og virksomheders digitale kompetencer.

Samfundskritisk offentlig digital infrastruktur skal være robust og opfylde brugernes behov. Samtidig skal Danmark være et samfund, hvor alle kan deltage – både de digitalt parate og dem, der ikke kan eller har mulighed for at bruge de digitale løsninger.

Fokusområder under spor 3

Læs om fokusområde 7: Den offentlige sektor passer godt på data
Læs om fokusområde 8: Robust digital infrastruktur
Læs om fokusområde 9: Digitalisering for alle