Bedre rammer for erhvervslivet

Fokusområde 4 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Offentlige digitale løsninger har stor betydning for erhvervslivets rammevilkår. Offentlig digitalisering skal bidrage til at realisere regeringens målsætning om at reducere erhvervslivets administrative byrder med 3 mia. kr. i 2020 og gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark.

Digitalisering og ny teknologi ændrer i disse år erhvervslivets vilkår gennemgribende. Også den offentlige sektor kan i højere grad udnytte digitaliseringens muligheder til at gentænke, hvad offentlig service kan være. Ambitionen er, at virksomhedernes indberetninger til det offentlige i højere grad skal ske automatisk.

Mere information om de enkelte initiativer

Find initiativbeskrivelse, kontaktinfo, parterne bag, status under de enkelte initiativer.

Den offentlige sektor skal i højere grad benytte automatisering og datagenbrug mellem myndigheder og virksomheder. Der gennemføres et testforløb for et antal frivillige virksomheder på området for finansiel og økonomisk rapportering til det offentlige, hvor virksomhedernes bogføringsdata automatisk udveksles mellem virksomheden og offentlige myndigheder. Testforløbet skal med relevante analyser danne grundlag for en beslutning om udbredelse af automatisk erhvervsrapportering.

Involverede parter

Initiativ 4.1 var tilknyttet styregruppen for automatisk erhvervsrapportering.

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 4.1:

 • Erhvervsstyrelsen (formand)
 • Digitaliseringsstyrelsen
 • Skatteministeriet
 • Danmarks Statistik

Læs mere

Hent aftalepapir om initiativ 4.1

En digital udbudsproces skal ifølge EU's udbudsdirektiv være etableret senest i oktober 2018, så virksomheder kan afgive tilbud digitalt i offentlige udbud. Der igangsættes en analyse af udbuds- og indkøbsprocessen, der blandt andet afdækker muligheder inden for brug af standarder, tekniske behov og fællesoffentlige komponenter, fx samspil med fremtidige versioner af NemID, NemLog-in, NemHandel, Virk, krypteringskomponenter med videre.

Analysen skal beskrive, hvordan en sammenhængende digital udbuds- og indkøbsproces mest effektivt kan gennemføres med henblik på at reducere transaktionsomkostningerne for både opdragsgiver og leverandører.

Involverede parter

Initiativ 4.2 refererer til porteføljestyregruppen.

Læs om porteføljestyregruppen

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 4.2:

 • Digitaliseringsstyrelsen (formand)
 • Moderniseringsstyrelsen
 • Erhvervsstyrelsen
 • Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
 • Skatteministeriet
 • KL
 • Danske Regioner

Læs mere

Hent aftalepapir om initiativ 4.2

Hent afslutningsrapport for initiativ 4.2

Den offentlige sektor skal have muligheden for at benytte cloud computing, hvor det giver værdi og er forsvarligt forretnings- og sikkerhedsmæssigt. Derfor udarbejdes med baggrund i den kommende databeskyttelsesforordning en opdateret juridisk vejledning, der beskriver myndighedernes muligheder for brug af cloud computing og også adresserer vurdering og håndtering af sikkerhedsmæssige risici.

Læs mere

Hent afslutningsrapporten for initiativ 4.3

Hent aftalepapir om initiativ 4.3