En brugervenlig og overskuelig digital offentlig sektor

Fokusområde 1 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Offentlige selvbetjeningsløsninger, hjemmesider og portaler skal løbende forbedres, så det bliver nemmere at få klaret sine ærinder, og servicen bliver mere målrettet den enkelte. Når servicen leveres smartere, mere effektivt og hvor brugerne i forvejen færdes på nettet, kan brugerne lettere og hurtigere betjene sig selv, når det passer ind i deres hverdag.

Mere information om de enkelte initiativer

Find initiativbeskrivelse, kontaktinfo og parterne bag under de enkelte initiativer.

Borgere og virksomheder skal opleve en mere brugervenlig og koordineret service, når deres ærinde går på tværs af digitale løsninger og myndigheder. Indsatsen på udvalgte brugerrejser, fx i ved opstart af virksomhed eller skilsmisse, skal sikre nemmere og mere overskuelige selvbetjeningsforløb. Brugerne skal guides bedre igennem forløbet og kan dermed nemt og enkelt betjene sig selv i mere sammenhængende sagsgange.

Initiativet er afsluttet.

Involverede parter

Initiativet er tilknyttet styregruppen for digital kommunikation med borgere og virksomheder.

Læs om styregruppen for digital kommunikation med borgere og virksomheder

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 1.1:

 • Digitaliseringsstyrelsen (formand)
 • Erhvervsstyrelsen
 • Justitsministeriet
 • Skatteministeriet
 • Miljø- og Fødevareministeriet
 • Beskæftigelsesministeriet
 • Social- og indenrigsministeriet
 • ATP
 • Kommunernes Landsforening (KL)
 • Danske Regioner

Hent aftalepapir om initiativ 1.1

Hent afslutningsrapporten for initiativ 1.1

Læs mere om initiativ 1.1

For at sikre brugervenlige og tidssvarende digitale løsninger skal selvbetjeningsløsninger, infrastrukturkomponenter og portaler leve op til nogle få aftalte krav, når løsningerne ny- eller videreudvikles. Kravene udarbejdes i samarbejde med relevante myndigheder. Det kunne fx være, at løsningerne skal fungere på mobile enheder, være tilgængelige for personer med handicap og være brugertestede. Der indhentes data om brugernes oplevelser og brugen af løsningerne, så de løbende kan forbedres.

Involverede parter

Initiativ 1.2 er tilknyttet styregruppen for digital kommunikation med borgere og virksomheder.

Læs om styregruppen for digital kommunikation med borgere og virksomheder

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 1.2:

 • Digitaliseringsstyrelsen (formand)
 • Erhvervsstyrelsen
 • KL
 • Danske Regioner
 • Skatteministeriet
 • ATP
 • Landbrugsstyrelsen
 • Miljøstyrelsen

Læs mere

Hent aftalepapir om initiativ 1.2

Se status for initiativ 1.2

Hent afslutningsrapporten for initiativ 1.2

Borgere og virksomheder skal tilbydes indblik i relevant viden om dem, som det offentlige ligger inde med. Informationen skal præsenteres i en kontekst, der er målrettet og tilpasset den enkelte bruger. Myndighederne vil i stigende grad aktivt informere borgere og virksomheder om vigtige hændelser. Det kan fx være en påmindelse på sms om, at det er tid til at få børnene vaccineret. Dermed kan brugerne bedre reagere rettidigt på vigtig information.

Involverede parter

Initiativ 1.3 er tilknyttet styregruppen for digital kommunikation med borgere og virksomheder.

Læs om styregruppen for digital kommunikation med borgere og virksomheder

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 1.3:

 • Digitaliseringsstyrelsen (formand)
 • Erhvervsstyrelsen
 • SKAT
 • KL
 • Danske Regioner
 • ATP

Læs mere

Hent aftalepapir om initiativ 1.3

Det skal være nemmere for borgere og virksomheder at få hjælp, hvis de oplever problemer med fx NemID, NemLog-in eller Digital Post. En række supporttilbud til fælles løsninger og portaler samles i de kommende år, så det bliver mere overskueligt for borgere og virksomheder at få løst deres problem eller blive guidet til den rette myndighed, der kan hjælpe. Viden om de problemer, som brugerne støder ind i, skal løbende opsamles og bruges til at forbedre de digitale løsninger.

Involverede parter

Initiativ 1.4 er tilknyttet styregruppen for fællesoffentlig digital infrastruktur.

Læs om styregruppen for fællesoffentlig digital infrastruktur

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 1.4:

 • Digitaliseringsstyrelsen (formand)
 • Erhvervsstyrelsen
 • Skatteministeriet og SKAT
 • KL
 • Danske Regioner
 • ATP

Læs mere

Hent aftalepapir om initiativ 1.4

Se status for initiativ 1.4

Fremover skal virksomheder og digitalt parate borgere modtage al deres post fra offentlige myndigheder digitalt. Undtaget er dog visse typer af forsendelser, blandt andet breve, der kun kan håndteres fysisk, fx prøveglas, sygesikringsbeviser mv. Ligeledes skal udvekslingen af digitale meddelelser mellem myndigheder ske ved effektiv anvendelse af digitale kanaler såsom sikker mail og Digital Post, blandt andet i kraft af opmærkning af meddelelser med metadata.

Initiativet skal også bidrage til, at udveksling af meddelelser mellem myndigheder effektiviseres gennem mere bevidste kanalvalg og opmærkning med metadata, så sagsgange, både interne og på tværs af myndigheder, optimeres og automatiseres.

Desuden skal dataopmærkning effektivisere kommunikationen mellem myndigheder og større virksomheder.

Involverede parter

Initiativ 1.5 var tilknyttet styregruppen for udbud.

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 1.5:

 • Digitaliseringsstyrelsen (formand)
 • Erhvervsstyrelsen
 • Skatteministeriet
 • KL
 • Danske Regioner
 • ATP

Læs mere

Hent afslutningsrapporten for initiativ 1.5

Hent aftalepapir om initiativ 1.5