Offentlige data som vækstdriver

Fokusområde 5 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Den offentlige sektor har store mængder data, som virksomhederne kan udnytte til optimering af deres forretningsgange, og som kan danne grundlag for nye forretningsmuligheder og innovation. Den offentlige sektor skal derfor i stigende grad udstille offentlige data og understøtte, at data udnyttes i virksomhederne.

Mere information om de enkelte initiativer

Find initiativbeskrivelse, kontaktinfo, parterne bag, status under de enkelte initiativer.

For at fremme udbredelsen og den erhvervsmæssige udnyttelse af åbne offentlige data etableres et fællesoffentligt partnerskab bestående af Open Data DK, KL, Danske Regioner og Erhvervsstyrelsen, som i dialog med virksomheder og eksperter skal skabe et bedre overblik over åbne data og fremme, at flere data stilles åbent til rådighed. Partnerskabet skal desuden fremme anvendelsen af åbne data, herunder gennem klare rammer for anvendelsen samt ved at synliggøre værdien af brug af data, fx gennem hackathons og etablering af et offentlig-privat datarum.

Involverede parter

Initiativ 5.1 er tilknyttet styregruppen for nye teknologier og bedre brug af data.

Læs om styregruppen for nye teknologier og bedre brug af data

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 5.1:

 • Erhvervsstyrelsen (formand)
 • Digitaliseringsstyrelsen
 • KL
 • Danske Regioner
 • Open Data DK

Disse parter udgør også Partnerskabet omkring initiativ 5.1 og initiativ 5.2.

Læs mere

Hent aftalepapir om initiativ 5.1

Hent afslutningsrapporten for initiativ 5.1

Et fællesoffentligt partnerskab for Smart Cities skal fremme brugen af smarte digitale løsninger og data i byudvikling samt understøtte det erhvervsmæssige potentiale i Smart City-løsninger. Partnerskabet udvælger 3-5 indsatsområder, hvor der gennemføres en fokuseret indsats for at fremme udbredelsen af gode Smart City-løsninger. Det kan fx være inden for grøn omstilling, intelligent trafikstyring eller bedre udnyttelse af sensordata.

Involverede parter

Initiativ 5.2 er tilknyttet styregruppen for nye teknologier og bedre brug af data.

Læs om styregruppen for nye teknologier og bedre brug af data

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 5.2:

 • Erhvervsstyrelsen (formand)
 • Digitaliseringsstyrelsen
 • KL
 • Danske Regioner
 • Open Data DK

Disse parter udgør også Partnerskabet omkring initiativ 5.1 og initiativ 5.2.

Læs mere

Hent aftalepapir om initiativ 5.2

Hent afslutningsrapporten for initiativ 5.2

Nye, mere præcise og pålidelige GPS-data har potentiale til at ændre måden både myndigheder og private virksomheder løser opgaver på og gøre opgaveløsningen mere præcis og effektiv. Der gennemføres en analyse af offentlige og kommercielle behov for etablering af en fælles offentlig infrastruktur for positionerings- og navigationsdata. Med udgangspunkt i analysen etableres et beslutningsgrundlag for og igangsættelse af 1-2 pilotprojekter.

Involverede parter

Initiativ 5.3 refererer til porteføljestyregruppen.

Læs om porteføljestyregruppen

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 5.3:

 • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (formand)
 • Kommuner
 • Regioner

Læs mere

Hent aftalepapir om initiativ 5.3