Besøg fra udlandet

Digitaliseringsstyrelsen modtager løbende udenlandske delegationer, der ønsker at høre om, hvordan vi har grebet digitaliseringen af den offentlige sektor an.

Japan og Sydkorea

Researchere, som arbejdede på vegne af henholdsvis den japanske og den sydkoreanske regering, besøgte Digitaliseringsstyrelsen for at høre om Danmarks arbejde med åbne offentlige data og grunddata i et vækst-, styrings- og demokratiperspektiv.

Jersey og Guernsey, Storbritannien

Konsulenter fra kanaløerne Jersey og Guernsey besøgte digitaliseringsstyrelsen som led i deres forberedelser til en større offentlig digitaliseringsindsats på øerne. Digitaliseringsstyrelsen bidrog med know-how om både digitaliserings-politik, projektstyring og konkrete digitale løsninger.

Forenede Arabiske Emirater

En delegation af topembedsmænd fra De forenede Arabiske Emirater besøgte DIGST for at høre nærmere om danske erfaringer med offentlig digitalisering. Delegationen havde repræsentanter fra en række sektorministerier, herunder bl.a. sundhedsområdet, hvor særligt Strategi for Digital Velfærd vakte stor interesse.

Sverige

Den svenske digitaliseringskommission besøgte Danmark for at høre nærmere om den danske digitaliseringsstrategi og hvilke temaer, der ligger for en fornyelse heraf frem mod 2020. Særlig interesse vakte indførelsen af obligatorisk brug af offentlige digitale tjenester samt Digital Post.

Polen

En større delegation fra Polen besøgte Digitaliseringsstyrelsen for at lære om Danmarks erfaringer med e-fakturering som forberedelse til et polsk offentligt initiativ på området. Delegationen var særligt interesseret i Danmarks erfaringer med opbygning og udrulning af NemHandel-infrastrukturen og i sammenkoblingen mellem det danske NemHandel og den nye fælleseuropæiske infrastruktur til e-fakturering.

Bayern, Tyskland

En tværoffentlig delegation fra delstatsregeringen i Bayern, Tyskland, ledet af delstatsregeringens statsministerium, besøgte Danmark for at høre nærmere om forskellige erfaringer om offentlig digitalisering fra den offentlige sektor. Besøget i Digitaliseringsstyrelsen havde særlig fokus på de strategiske og politiske erfaringer med at implementere en ambitiøs digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor.

Tanzania

En delegation fra Tanzania besøgte Digitaliseringsstyrelsen for at høre om offentlig digitaliseringsstrategi, den danske borgerportal borger.dk samt åbne offentlige data og deling af grunddata.

Storbritannien

Storbritanniens statslige CTO (teknisk digitaliseringschef) besøgte Digitaliserings-styrelsen for at diskutere offentlig digitalisering, projektmodeller og -styring samt it-udbud med Digitaliseringsstyrelsens direktør, Lars Frelle-Petersen.

Finland

En større finsk delegation med deltagere fra bl.a. flere kommuner besøgte Digitaliseringsstyrelsen for at høre om det danske arbejde med digitalisering af sundheds- og socialområdet og om digitale selvbetjeningsløsninger og borger.dk

Singapore

En delegation fra Singapores iDA InfoComm Development Authority (informations- og kommunikationsmyndigheden i Singapore) besøgte Digitaliseringsstyrelsen for over to dage at lære om dansk fællesoffentlig digitalisering. Især strategier og løsninger til borgerrettede services og modeller for samarbejde var i fokus.

Irland

Repræsentanter for den irske centraladministration besøgte Digitaliserings-styrelsen for at lære om danske erfaringer og løsninger inden for digitalisering af offentlige udbetalinger. Programmet fokuserede både på løsninger til identifikation og autentifikation og på indførelsen af NemKonto og Udbetaling Danmark.

Desuden har Digitaliseringsstyrelsen tidligere haft besøg af bl.a. Estland, Holland, Iran, Rumænien, Tyrkiet, Kazakhstan, Letland og Oman.