Digital Champions skaber flere digitale borgere

EU spiller en væsentlig rolle for et øget samarbejde om digitalisering på tværs af grænser.

I december 2011 vedtog Europarådet, at Det Digitale Indre Marked var et område for vækstpotentiale for Europa. I februar 2012 skrev kommissionsformand Barroso til alle medlemsstaterne og opfordrede dem til at medvirke til at realisere det digitale indre marked ved at udpege en "Digital Champion", der aktivt kunne støtte op om de nationale digitaliseringsprocesser og dermed arbejde for at fremme udnyttelsen af vækstpotentialet ved det digitale samfund.

I marts 2012 gav statsminister Helle Thorning-Schmidt i et brev til Kommissionsformand Barroso positivt tilsagn om, at Danmark ville følge dennes opfordring om at udpege en national "Digital Champion".

Statsministeren anførte i den forbindelse, at "Danmark har vedtaget en ambitiøs digitaliseringsstrategi, som afspejler, at digitalisering, er et centralt instrument i effektivisering af den offentlige sektor. Som led i implementeringen af denne strategi styrkes samarbejdet med frivillige organisationer om kompetenceudvikling af borgere i relation til digital kommunikation med det offentlige. I dette arbejde vil en IKT-frontløber kunne spille en væsentlig rolle i dette arbejde."

I forlængelse af dette blev direktør for Digitaliseringsstyrelsen Lars Frelle-Petersen i juni 2012 udpeget som Digital Champion. De enkelte Digital Champions udvikler initiativer i deres lande med henblik på at få gjort flere borgere digitale. Europa-Kommissionen faciliterer, at kredsen af Digital Champions mødes med jævne mellemrum og udveksler erfaringer.

Derudover rådgiver Digital Champions Europa-Kommissionen i relevante sager.

Læs mere om Digital Champions på ec.europa.eu