OECD

Digitaliseringsstyrelsen varetager danske interesser om offentlig digitalisering i OECD.

Digitaliseringsstyrelsen repræsenterer Danmark i deltager i en række netværk under OECD’s Public Governance Committee.

Læs om OECD’s Public Governance Committee på oecd.org

Læs mere om de forskellige netværk her (på oecd.org):

Læs også om at Digitaliseringsstyrelsen koordinerer Danmarks repræsentation i:

Working Party on Information Security and Privacy er en arbejdsgruppe under OECD's Committee on Information, Computers and Communications Policy.

Deltagelsen i OECD-samarbejde sikrer, at relevante internationale komparative analyser på digitaliseringsområdet hjemhentes og bruges som støtte for den nationale offentlige digitaliseringsindsats. Erfaringsudveksling med andre OECD-lande sikrer, at Danmark nyttiggør god international praksis, og at Danmark på områder, hvor vi er i front deler egne erfaringer med andre OECD-lande.

Læs mere om deltagelsen i OECD-samarbejde på oecd.org