OGP-netværksmøder

Næste OGP-netværksmøde

Det næste OGP-netværksmøde vil blive afholdt den 25. september 2019 i forbindelse med opstarten på arbejdet med Danmarks kommende OGP-handlingsplan 2019-21.

Invitationen kan hentes her

I sommeren 2018 blev det første danske OGP-netværksmøde afholdt

De åbne OGP-netværksmøder giver mulighed for at deltage i det danske OGP-engagement. I forbindelse med udarbejdelsen af handlingsplaner og selvevalueringer afholdes der netværksmøder, hvor alle interesserede kan komme i dialog med initiativejere, civilsamfundet og den danske OGP kontaktperson fra Digitaliseringsstyrelsen. Op til mødet har alle mulighed for at bidrage med punkter til dagsordenen, og input fra netværksmøderne danner grundlag for fremtidige møder. Netværket har en struktur med frivillige og åbne møder, der gør det muligt for alle interesserede at deltage i OGP-processen.

I sommeren 2018 blev alle interesserede indkaldt til OGP-netværksmøde for første gang i forbindelse med midtvejsevalueringen af OGP-handlingsplanen 2017-2019.

Læs mere om handlingsplanen 2017-2019 her

Referater fra tidligere møder

Møde i OGP-netværket 22. august 2018

Dagsordener

Hent dagsorden for OGP-netværksmødet 22. august 2018 her