Open government-handlingsplan 2013-2016

De danske handlingsplaner for open government handler om frivillighed, brug af ny teknologi, åbne data og udbredelse af open government.

Den danske open government-handlingsplan 2013-2014 handlede blandt andet om frivillighed og rammerne for frivilligt arbejde og om at udnytte ny teknologi til at styrke gennemsigtighed, vækst og livskvalitet – blandt andet gennem åbne data og digital velfærd. Det indebærer en ny tilgang til den offentlige sektors rolle, hvor vi skal arbejde med en aktiv og bred involvering af borgerne, virksomhederne og civilsamfundet generelt.

Læs Danmarks handlingsplan for Open Government 2013-2014 på digitalisér.dk

Nye initiativer tilføjet

Handlingsplanen blev udvidet fra 1. januar 2015, så den i stedet løb indtil 1. juli 2016. I den forbindelse blev der tilføjet to nye initiativer under temaerne "Åbne data" og "Udbredelse af open government".

Læs mere om det tilføjede initiativ "Åbning af offentlige datasæt"

Læs mere om det tilføjede initiativ "Open government-støtte til Myanmar"

Selvevaluering

I overensstemmelse med reglerne for deltagelse i OGP har danske myndigheder udarbejdet selvevalueringer af Danmarks handlingsplan for 2013-2014 og 2014-2016.

Hent OGP-selvevalueringsrapporten 2013-2014