Åbning af offentlige datasæt

Offentlige data kan anvendes til udvikling af digitale tjenester og give større transparens i den offentlige forvaltning.

Offentlige data kan bruges som råstof i udvikling af innovative digitale tjenester i den private sektor, og adgang til offentlige data kan skabe mere transparens i den offentlige forvaltning. En række helt centrale offentlige datasæt er imidlertid kun delvist åbne og tilgængelige for civilsamfundet.

Formål

At understøtte åbning af offentlige datasæt (PSI), herunder at promovere Open Data Index' kriterier for åbenhed samt at informere om muligheder for henholdsvis at stille data til rådighed og at få adgang til data.

OGP "Grand Challenges"” som adresseres

  • Styrke offentlig integritet
  • Forbedre offentlige services

Relevant for udbredelsen af OGP-værdierne

  • Transparens (adgang til information)
  • Borgerdeltagelse

Verificerbare og målbare milepæle for opfyldelse af initiativet

  1. Data om offentlige udgifter ("government spending") fuldstændigt åbnet. Januar 2015 - juni 2015
  2. Andre centrale offentlige datasæt fuldstændigt åbnet. Juni 2015 - juni 2016
  3. Opdatering af standardlicens for åbne offentlige data. Januar 2015 - juni 2015
  4. Vejledning og værktøj til understøttelse af åbning af data, herunder information om den reviderede PSI-lov, for offentlige myndigheder. Januar 2015 - januar 2016
  5. Vejledning om mulighederne for at genanvende offentlige data, herunder information om den reviderede PSI-lov, for civilsamfundet og andre private aktører. Januar 2015 - januar 2016

Ansvarlig myndighed

Digitaliseringsstyrelsen (Finansministeriet)