Open government-støtte til Myanmar

Danmark ønsker at bidrage til at fremme en inklusiv demokratisk proces, respekt for menneskerettighederne samt god forvaltningsskik i Myanmar samt at bidrage med viden om OGP med henblik på Myanmars fremtidige deltagelse.

Formål

Videnoverførsel fra Danmark til Myanmar om open government generelt og om deltagelse i OGP specifikt.

OGP "Grand Challenges" som adresseres

 • Styrke offentlig integritet 
 • Forbedre offentlige services
 • Effektiv forvaltning af offentlige ressourcer

Relevant for udbredelsen af OGP-værdierne

 • Transparens
 • Ansvarsplacering
 • Borgerdeltagelse

Verificerbare og målbare milepæle for opfyldelse af initiativet

 1. Capacity building-forløb i Myanmar i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen vedrørende Danmarks erfaringer med open government generelt og deltagelse i OGP specifikt.
   Januar 2015 - december 2015
 2. Opfølgende sparring og vejledning om relevante elementer af god regeringsførelse som led i det overordnede udviklings-samarbejde med Myanmar.
   Juni 2015 - marts 2016
 3. Offentlig afrapportering om udviklingssamarbejdet med Myanmar.
   Marts 2016 - juni 2016.

Ansvarlig myndighed

Udenrigsministeriet

Andre involverede - myndigheder

Digitaliseringsstyrelsen (Finansministeriet)