Open government-handlingsplan 2017-2019

Åbenhed og inddragelse skal underbygge en velfungerende offentlig sektor.

Danmark er i international sammenhæng kendetegnet ved at være et moderne og åbent samfund. Vi er kendt for at følge med udviklingen, værne om demokratiet og have en velfungerende offentlig sektor, der til stadighed forbedres. Denne position skal fastholdes og styrkes.

Open Government handlingsplanen 2017-2019 bygger på to nøglebegreber, som underbygger en velfungerende offentlig sektor: Åbenhed og inddragelse. En effektiv og fair offentlig sektor skal være åben. Fx skal der være åbenhed om borgernes sager med offentlige myndigheder, så borgerne har mulighed for at se myndighederne efter i kortene. Samtidig skal borgerne inddrages, så det sikres, at den service, der leveres, er tilrettelagt efter deres behov og leveres på deres præmisser.

Handlingsplanen består af 14 konkrete indsatser, som fordeler sig på fire temaer

  • I temaet "Flere og bedre åbne data" gennemføres indsatser for at frigive data til fri afbenyttelse og sikre, at de data, der frigives, er af god kvalitet.

  • I temaet "Skræddersyede data skal sikre grundlag for borgerinddragelse" gennemføres indsatser for at sikre, at data er overskuelige og tilgængelige for de borgere, der har brug for dem, når de har brug for dem.

  • I temaet "Sammen om en bedre offentlig sektor" gennemføres indsatser for at understøtte, at idéer og viden fra civilsamfundet kommer i spil i forhold til at løse aktuelle problemstillinger og etablere en dialog om den service, som den offentlige sektor leverer.

  • I temaet "En global indsats for åbenhed" gennemføres indsatser for at fremme transparens og åbenhed gennem Danmarks udviklingssamarbejde.

Hent Danmarks handlingsplan for Open Government Partnership 2017-2019