Sammenhængsreformen

Regeringen har i april 2017 lanceret Sammenhængsreformen, der skal sætte borgeren først i en mere sammenhængende offentlig sektor. Det samlede reformprogram præsenteres i løbet af 2018, men arbejdet er i gang.

Sammenhængsreformen består af 4 overordnede spor:

  1. Mere tid til kerneopgaverne
  2. Bedre velfærd på tværs af sektorer
  3. En mere tidssvarende offentlig sektor
  4. Bedre ledelse

Digitaliseringsstyrelsen bidrager til flere dele af Sammenhængsreformen, det gælder blandt andet arbejdet med at gøre lovgivningen digitaliseringsklar.

Læs mere om digitaliseringsklar lovgivning

Som en del af sammenhængsreformen kulegraves den samlede regulering på en række velfærdsområder. Kulegravningen sker med henblik på at reducere unødige regler og dokumentationskrav og dermed frigøre mere tid til kerneopgaven.

Læs mere om kulegravning af sektorområderne