Sammenhængsreformen

Regeringen har i september 2018 lanceret det samlede reformprogram for Sammenhængsreformen, der skal sætte borgeren først i en mere sammenhængende offentlig sektor.

Sammenhængsreformen består af 6 spor:

  1. Færre regler og mindre bureaukrati i den offentlige sektor
  2. Digital service i verdensklasse
  3. Bedre hjælp til borgere og familier med komplekse problemer
  4. Bedre ledelse og rette kompetencer
  5. Et mere sammenhængende sundhedsvæsen
  6. Bedre sammenhæng i vejen til uddannelse og job

Digitaliseringsstyrelsen bidrager til flere dele af Sammenhængsreformen. Det gælder blandt andet reformen af den digitale service og arbejdet med at gøre lovgivningen digitaliseringsklar.

Læs mere om digitaliseringsklar lovgivning

Som en del af Sammenhængsreformen kulegraves den samlede regulering på en række velfærdsområder. Kulegravningen sker med henblik på at reducere unødige regler og dokumentationskrav og dermed frigøre mere tid til kerneopgaven. De første kulegravninger, der er udarbejdet på ældreområdet og dagtilbudsområdet, er nu afsluttet.

Læs mere om kulegravning af sektorområderne