Sammenhængsreformen

Regeringen har i september 2018 lanceret det samlede reformprogram for Sammenhængsreformen, der skal sætte borgeren først i en mere sammenhængende offentlig sektor.

Sammenhængsreformen består af 6 spor:

  1. Færre regler og mindre bureaukrati i den offentlige sektor
  2. Digital service i verdensklasse
  3. Bedre hjælp til borgere og familier med komplekse problemer
  4. Bedre ledelse og rette kompetencer
  5. Et mere sammenhængende sundhedsvæsen
  6. Bedre sammenhæng i vejen til uddannelse og job

Digitaliseringsstyrelsen bidrager til flere dele af Sammenhængsreformen. Det gælder særligt reformen af den digitale service.

Læs mere om ”Digital service i verdensklasse”