Digitale kompetencer i staten

For at staten kan udvikle og drive sine it-projekter og -systemer sikkert og effektivt, er det nødvendigt, at ledere og medarbejdere har de rette kompetencer til at forstå og se de muligheder, som it og digitalisering skaber.

Det kommende fællesstatslige digitaliseringsakademi

Som en del af Strategi for it-styring i staten et det besluttet at etablere et statsligt digitaliseringsakademi under målsætning 4 – De rette kompetencer.

Digitaliseringsstyrelsen igangsatte i efteråret 2018 en analyse med det formål at afdække kompetencebehovet for de statslige myndigheder og designe det kommende digitaliseringsakademi. Analysen blev afsluttet i foråret 2019, hvorefter forberedelserne til etableringen af digitaliseringsakademiet blev igangsat.

Eksisterende erfaringer om digital kompetenceudvikling

Digitaliseringsstyrelsen gennemførte i sommeren 2018 en opsamling af eksisterende erfaringer med udvikling af digitale kompetencer. Det resulterede blandt andet i 13 casebeskrivelser med statslige myndigheder og private organisationer, der har delt deres viden og arbejde med udvikling af digitale kompetencer for såvel den enkelte medarbejder som hele organisationen.

De 13 cases varierer i omfang og fokus, hvor nogle fokuserer på kultur, lederskab og organisationsforandring og andre fokuserer på færdigheder, metoder og konkrete værkøjer.

De 13 cases kan findes på siden om casebeskrivelser.

Gå til casebeskrivelser om digital kompetenceudvikling