Digitale kompetencer i staten

For at staten kan udvikle og drive sine it-projekter og -systemer sikkert og effektivt, er det nødvendigt, at ledere og medarbejdere har de rette kompetencer til at forstå og se de muligheder, som it og digitalisering skaber.

Det kommende fællesstatslige digitaliseringsakademi

Som en del af regeringens strategi, Et solidt it-fundament - Strategi for it-styring i staten er det besluttet at etablere et fællesstatsligt digitaliseringsakademi under målsætning 4 – De rette kompetencer.

Digitaliseringsstyrelsen har i efteråret 2018 igangsat en analyse med det formål at afdække kompetencebehovet for de statslige myndigheder og designe det kommende fællesstatslige digitaliseringsakademi. Analysen forventes afsluttet i foråret 2019 med henblik på, at digitaliseringsakademiet efterfølgende kan etableres.

Eksisterende erfaringer om digital kompetenceudvikling

Digitaliseringsstyrelsen gennemførte i sommer 2018 en opsamling af eksisterende erfaringer med udvikling af digitale kompetencer. Det resulterede blandt andet i 13 casebeskrivelser med statslige myndigheder og private organisationer, - der har delt deres viden og arbejde med udvikling af digitale kompetencer for såvel den enkelte medarbejder som hele organisationen. De 13 cases varierer i omfang og fokus, hvor nogle fokuserer på kultur, lederskab og organisationsforandring og andre fokuserer på færdigheder, metoder og konkrete værkøjer.

De 13 cases kan findes på følgende underside om casebeskrivelser.

Gå til casebeskrivelser om digital kompetenceudvikling