Hvorfor digitale kompetencer?

""

I dag har digitalisering indvirkning på alle aspekter af statens opgaveportefølje. Lige fra policy til analyse over implementering til drift. Det betyder, at alle medarbejdere på alle niveauer skal have digitale kompetencer, hvis staten skal lykkes med at levere en bedre service til borgerne mere sikkert og effektivt. Medarbejdere og lederes kompetencer er og bliver myndighedernes vigtigste ressource i den digitale omstilling.

1. It og forretning smelter sammen

Når grænserne mellem it og forretning bliver stadig mere flydende kan ansvaret for digitaliseringen ikke længere placeres i it-afdelingen. Digital udvikling er forretningsudvikling og dermed hele organisationens ansvar. Digital udvikling handler derfor om meget mere end at anskaffe nye teknologier eller allokere flere ressourcer til it-afdelingen. Det handler i højere grad om at skabe et digitalt mindset i hele organisationen, så it og forretning tænkes sammen.

2. Alle skal have digitale kompetencer

Hvis staten skal lykkes med at blive digitale og serviceorienterede myndigheder, så skal alle medarbejdere forstå, ville og kunne digitalisering. Målet er ikke, at alle medarbejdere fremover skal gøres til it-specialister. Men alle medarbejdere skal have kompetencerne til at bidrage til og - for nogles vedkommende - drive en digital omstilling i tæt samarbejde med fx it-udviklere, systemforvaltere og it-leverandører. Den enkelte skal dermed ikke kunne alt, men sammen skal vi kunne det hele.

3. Digitale kompetencer kan ikke stå alene

Digitale kompetencer er ikke kun kodning, data-science og løsningsarkitektur. Digitale kompetencer er også kompetencer, som udvider, understøtter og bygger oven på en allerede eksisterende faglighed. Jurister skal fx have en teknologiforståelse, så de kan agere ’oversættere’ mellem lovgivning og it, mens policy-medarbejderen fx skal kunne formulere politiske strategier eller initiativer, som tager højde for de muligheder, som ny teknologi skaber. Statslige medarbejdere skal være klædt på til, at de med udgangspunkt i deres egen faglighed og forretningsområde, kan forstå og arbejde i en digital virkelighed.

4. Overblik over kompetencer er afgørende

Overblik over og viden om det digitale kompetencebehov er en forudsætning for succesfulde kompetenceudviklingsindsatser. Det er ledelsens ansvar at sikre, at de rette kompetencer er repræsenteret i organisationen, og at kompetencebehovet er kendt. Først der bliver det muligt for medarbejdere og ledere at tilegne sig de digitale kompetencer, som mangler i organisationen.