Projekter og videreudvikling

Siden giver en detaljeret gennemgang af kompetenceområdet Projekter og videreudvikling

Billedet er et udklip af den øverste, højre fjerdedel af Model for digitale kompetencer. Udklippet viser kompetenceområdet ”Projekter og videreudvikling” med de tilhørende tre underkategorier ”Kravformulering”, ”Udvikling og optimering”, ”Organisatorisk implementering” samt ni tilhørende kompetencer, som knytter sig til underkategorierne.

Projekter og videreudvikling

Effektiv gennemførelse af projekter og videreudvikling er central i udviklingen af den offentlige sektor. Det er derfor vigtigt at kunne definere myndighedens behov og gennemføre udbud. Endvidere kræver det kendskab til både nye og eksisterende metoder og redskaber samt viden om, hvornår de er relevante at anvende. Endelig er det centralt, at myndighederne er i stand til effektivt at implementere løsningen og understøtte de forandringer den bringer.