Strategi og forretningsudvikling

Denne side er en gennemgang af kompetenceområdet Strategi og forretningsudvikling

Billedet er et udklip af den øverste, venstre fjerdedel af Model for digitale kompetencer. Udklippet viser kompetenceområdet ”Strategi for forretningsudvikling” med de tilhørende tre underkategorier ”Strategiformulering”, ”Lov og teknologi”, ”Potentiale og behovsafdækning” samt ni tilhørende kompetencer, som knytter sig til underkategorierne.

Strategi og forretningsudvikling

For at følge med de hastige forandringer, som den teknologiske udvikling bringer, skal de statslige myndigheder evne at koble deres forretningsstrategi til deres it- og digitaliseringsstrategi, kunne se de muligheder, som ny teknologi fører med sig, og forstå, hvordan den kan være med til at forbedre løsning af kerneopgaven. Effektiv digitalisering kræver i dag desuden, at myndighederne forstår samspillet mellem lovgivning og teknologi.