Styring og samarbejde

Siden giver en detaljeret gennemgang af kompetenceområdet Styring og samarbejde

Billedet er et udklip af den nederste, højre fjerdedel af Model for digitale kompetencer. Udklippet viser kompetenceområdet ”Styring og samarbejde” med de tilhørende tre underkategorier ”Governance og porteføljestyring”, ”Økonomistyring”, ”Leverandørsamarbejde og -styring” samt otte tilhørende kompetencer, som knytter sig til underkategorierne.

Styring og samarbejde

Styring og samarbejde er centralt i forhold til at sikre effektiv implementering og drift af it og udvikling gennem digitalisering. Statslige myndigheder er relativt afhængige af eksterne leverandører, hvilket betyder, at samarbejdet med og styring af disse er vitalt. Samtidig medfører en øget mængde applikationer og et stadig større økonomisk træk, at myndighederne skal evne at styre it-porteføljen, samtidig med at de har fuld indsigt i den økonomi, der er knyttet til it.