Projektstyring

Alle statslige myndigheder skal anvende den fællesstatslige it-projektmodel til gennemførelse af it-projekter. It-projekter over 10 mio. kr. skal risikovurderes af It-rådet.

Den fællesstatslige it-projekt- og programmodel

Den fællesstatslige it-projektmodel omfatter fem faser, som din myndighed skal gennemgå i udviklingen af et it-projekt. Modellen indebærer principper, som støtter myndigheden i fordeling af organisering, roller og ansvar. Under it-projektmodellen findes desuden dokumenter om værktøjer, vejledninger og obligatoriske ledelsesprodukter til udarbejdelsen af it-projekter.

Læs mere om den fællesstatslige it-projektmodel

Den fællesstatslige programmodel er et frivilligt styringsværktøj for statslige myndigheder. Modellen stiller principper og skabeloner til rådighed for god ledelse og programstyring.

Læs mere om den fællesstatslige programmodel

Statens business case-model

Statslige myndigheder skal anvende statens business case-model til gennemførelse af it-projekter. Business case-modellen har til formål at sikre, at omkostninger, gevinster og risici er beskrevet tydeligt efter bedste praksis, samt at it-projektets økonomiske konsekvenser står klart.

Læs mere om business case-modellen

Risikovurdering

Statslige it-projekter over 10 mio. kr. skal risikovurderes af It-rådet. Formålet med risikovurderingerne er, at myndigheden bliver i stand til at håndtere risici forbundet med it-projektet eller programmet.

Læs mere om risikovurdering